© Ategal 2016, Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos, Aulas 3 Idade de Galicia. Todos os dereitos reservados.

O curso comeza a principios do mes de outubro e finaliza o último día de maio.

A cota anual da asociación (matrícula anual) da dereito a:

1- Carné das aulas cos seus beneficios inherentes.

2- Asistencia a actos culturais e académicos.

3- Asistencia a charlas e conferencias.

4- Asistencia a encontros e congresos.

5- Visitas a museos e excursións culturais.

6- Descontos especiais para cursos monográficos de duración limitada.

7- Cursos gratuitos ofertados ás Aulas por outras institucións coas que as   Aulas teñen asinados contratos bilaterais.

8- Beneficiarse dos convenios que ATEGAL asine con outras entidades.

9- Recibir as follas informativas publicadas polas Aulas.

10- Outras actividades máis.

As nosas actividades atópanse organizadas en catro Áreas:

area-cultural_med_hr
Literatura, Historia da Arte, Etnografía de Galicia, Francés e Inglés de diferentes niveis e Charlas-Coloquio.
area-ocupacional_med_hrManualidades, Pintura, Debuxo, Teatro, Música-Coro, Rondalla, Informática de diferentes niveis, Tabletas dixitais (Ipad) e Fotografía Dixital.
area-saude_med_hrMemoria, Ximnasia, Pilates, Ioga, Taichí, Iogailates, Saúde e Benestar, Danzaterapia, Habilidades sociais, Actividade na auga e Zumba-baile activo.
area-lecer_med_hrCelebración de nadal, Entroido e Letras Galegas. Actos de Inauguración e Clausura do curso. Excursións e Visitas Culturais a Exposicións e Museos. Participación en Encontros, Festivais e Congresos. Viaxe final de fin de curso.
COTAS DE MATRÍCULA

COTA DE SOCIO/A INDIVIDUAL:

100 euros/curso

COTA DE SOCIO/A MATRIMONIO:

150 euros/curso

DESCONTOS DO 20% POR TRAER A UN/HA AMIGO/A:

80 €/SOCIO INDIVIDUAL

120 €/SOCIO MATRIMONIO

PREZOS ACTIVIDADES

Asinaturas de 1h duración semanal:

50 euros/ano ou 6,25 euros/mes

Asinaturas de 1h 30min duración semanal:

70 euros/ano ou 8,75 euros/mes

Asinaturas de 2h duración semanal:

80 euros/ano ou 10 euros/mes

Informática 2h duración semanal:

90 euros/ano ou 11,25 euros/mes

Informática de 2 horas/semana, por cuatrimestre:

45 euros/ano ou 11,25 euros/mes

NOTA INFORMATIVA

Consultar en cada sede as actividades que nela se imparten.