Actividades-Prezos

O curso comeza a principios do mes de outubro e finaliza o último día de maio.

A cota anual da asociación (matrícula anual) da dereito a:

  • 1- Carné das aulas cos seus beneficios inherentes.
  • 2- Asistencia a actos culturais e académicos.
  • 3- Asistencia a charlas e conferencias.
  • 4- Asistencia a encontros e congresos.
  • 5- Visitas a museos e excursións culturais.
  • 6- Descontos especiais para cursos monográficos de duración limitada.
  • 7- Cursos gratuitos ofertados ás Aulas por outras institucións coas que as Aulas teñen asinados contratos bilaterais.
  • 8- Beneficiarse dos convenios que ATEGAL asine con outras entidades.
  • 9- Recibir as follas informativas publicadas polas Aulas.
  • 10- Outras actividades máis.

 

As nosas actividades atópanse organizadas en catro Áreas:

area-cultural_med_hr
Literatura, Historia da Arte, Etnografía de Galicia, Francés e Inglés de diferentes niveis e Charlas-Coloquio.
area-ocupacional_med_hrManualidades, Pintura, Debuxo, Teatro, Música-Coro, Rondalla, Informática de diferentes niveis, Tabletas dixitais (Ipad) e Fotografía Dixital.
area-saude_med_hrMemoria, Ximnasia, Pilates, Ioga, Taichí, Iogailates, Saúde e Benestar, Danzaterapia, Habilidades sociais, Actividade na auga e Zumba-baile activo.
area-lecer_med_hrCelebración de nadal, Entroido e Letras Galegas. Actos de Inauguración e Clausura do curso. Excursións e Visitas Culturais a Exposicións e Museos. Participación en Encontros, Festivais e Congresos. Viaxe final de fin de curso.

COTAS DE MATRÍCULA

COTA DE SOCIO/A INDIVIDUAL:
160€ / curso
COTA DE SOCIO/A MATRIMONIO:
300€ / curso
DESCONTOS DO 20% POR TRAER A UN/HA AMIGO/A:
150€ / SOCIO INDIVIDUAL
250€ / SOCIO MATRIMONIO

PREZO/ACTIVIDADE MÍNIMO 15 ALUMNAS/OS

Actividade de 1 hora/semana:
80€/ano ou
10€/mes
Actividade de 1,5 horas/semana:
96€/ano ou
12€/mes
Actividade de 2 horas/semana:
120€/ano ou
15€/mes

PREZO/ACTIVIDADE DE 10 a 15 ALUMNAS/OS

Actividade de 1 hora/semana:
120€/ano ou
15€/mes
Actividade de 1,5 horas/semana:
160€/ano ou
20€/mes
Actividade de 1,5 horas/semana:
200€/ano ou
25€/mes
Informática de 2 horas/semana:
150€/ano ou
18,75€/mes
Informática de 2 horas/semana, por cuatrimestre:
75 euros/cuatrimestre ou
18,75€/mes

EXEMPLO

1 actividade de 2 horas/semana:
280€/ano ou
35€/mes
2 actividades de 2 horas/semana:
400€/ano ou
50€/mes

NOTA INFORMATIVA

Para grupos personalizados de menos de 10 alumnos hai que consultar prezos en Administración.

O prezo do obradoiro fíxase a principios de curso, en función do número de alumnos anotados ao comezo do mesmo. Non haberá variacións de prezo se aumentan ou diminúen os alumnos en xaneiro.

Consultar en cada sede as actividades que nela se imparten.