© Ategal 2016, Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos, Aulas 3 Idade de Galicia. Todos os dereitos reservados.

No outono de 1978, o Ministerio de Cultura, recen creada a democracia en España, a través da Dirección Xeral de Desenvolvemento Comunitario,  a proposta do entón xesuíta Francisco Verdú Garrido e  segundo o exemplo das “Universidades da Terceira Idade” fundadas por Pierre Vellás cinco anos antes en Toulouse (Francia), decidiu poñer en marcha en España o programa coñecido como “AULAS DA TERCEIRA IDADE”. Este programa instituíuse simultaneamente en 22 cidades españolas como unha resposta específica ás demandas educativas e culturais das persoas maiores de 60 anos. Santiago de Compostela e Vigo foron unhas das cidades fundadoras e, por ende, pioneiras. As Aulas de Santiago, en mans do tamén Xesuíta P. Francisco Gómez, foron as organizadoras do I Congreso Fundacional das Aulas da Terceira Idade de España que  se celebrou nesta cidade.

En 1978 crease tamén o Centro Piloto Nacional das AULAS DA TERCEIRA IDADE de Madrid

– Nunha primeira “fase piloto experimental”(1978-1980), os directores, profesores e técnicos de diferentes “AULAS DA TERCEIRA IDADE”, tras unha longa e profunda reflexión, debates frutíferos e intercambio de ideas puxeron as bases, fixaron os obxectivos, estableceron a metodoloxía e planificaron as áreas de actividades básicas que debían desenvolver as “AULAS DA TERCEIRA IDADE” para ser consideradas como tales.

–  Nunha segunda “fase de consolidación e profundización” (1980-1982), as “AULAS DA TERCEIRA IDADE” seguiron crecendo, aumentando o número dos seus “Alumnos” e o número dos seus Centros, crease na cidade da Coruña, innovando actividades e creando programas cada vez máis orixinais, máis participativos, sempre tendo como eixe a cultura e a mellora da calidade de vida, a saúde integral e o benestar das persoas maiores.

– Nunha terceira “fase de descentralización e expansión rexional” (1982-1984), con motivo da constitución da España das Autonomías, as “AULAS DA TERCEIRA IDADE” de España, afiánzanse, son cada vez mais coñecidas a nivel nacional e internacional e a súa repercusión benéfica no colectivo dos maiores e na sociedade onde están insertadas é cada vez máis notoria. Fúndanse as Aulas de Ferrol e Ourense, e encargáselle o P. Gómez a dirección das Aulas de Vigo.

O traballo desenvolto polas Aulas da Terceira Idade de Galicia foi recoñecido internacionalmente ca invitación do P. Gómez como experto a varios Consellos de Ministros Europeos e a I Asemblea Mundial do Envellecemento celebrada en Viena.

– Nunha cuarta “fase de normalización e crecemento” (dende 1985 ata a actualidade), as noventa e oito “AULAS DA TERCEIRA IDADE” que funcionan na actualidade esténdense por tódalas Comunidades Autónomas do estado español e desenvolven os seus programas de actividades socioculturais con total normalidade e eficacia. No 1986, iníciase a celebración anual dos Encontros das Aulas de Galicia.

Entre 1991-1992 créanse as Aulas da Terceira  Idade de Lugo, Padrón, Vilalba e Monterroso. No 1995 crease a Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos, que pasa a ocuparse da xestión das Aulas da Terceira Idade de Galicia. No 1998 o P. Gómez foi elixido por  unanimidade Presidente da Asociación Internacional de Universidades da Terceira Idade. Falece o P. Francisco Gómez  e o Rvdo. P. Rafael Romero Valencia S.J. é nomeado Director das Aulas da Terceira Idade de Galicia, cargo que ocupa na actualidade.

Baixo a Presidencia do P. Rafael Romero, as Aulas conseguen mellorar notablemente a súa situación económica e comeza unha fase de renovación continua en tódalas sedes. Durante os últimos anos, varios proxectos das Aulas da Terceira Idade de Galicia (ATEGAL) foron premiados pola Obra Social Caixa Madrid, a Obra Social Viure e Conviure da Caixa Catalunya, a Fundación Pedro Barrié da Maza ou a Obra Social Bancaja. Así mesmo, hai que destacar a colaboración entre esta entidade e os concellos, nos que hai sede das Aulas, para a realización de proxectos anuais sempre novedosos e de interese para as persoas maiores.

Dende a súa fundación ATEGAL é membro da Asociación Internacional de Aulas da Terceira Idade (AIUTA) e da Confederación Española de Aulas da Terceira Idade (CEATE). Fírmanse convenios de colaboración anuais cas tres universidades galegas. Así mesmo, hai que destacar a colaboración entre esta entidade e os concellos ou deputacións, nos que hai sede das Aulas, para a realización de proxectos anuais sempre novedosos e de interese para as persoas maiores.

No ano 2004  creouse a web da Asociación, www.ategal.com, e posteriormente, no ano 2005,  apareceu a revista ATEGAL de periodicidade semestral cas novidades en cada sede. Esta revista complementase ca dixital www.rumorosos.com, con artigos de opinións de profesores, autoridades e alumnos de ATEGAL.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies